Mỗi một sinh mệnh tồn tại đều có nhân duyên của nó. Sinh mệnh được sinh ra không phải để tạo điều kiện cho con người sát sinh. Người sát sinh nhiều thì khó mà thành công trong sự nghiệp được.

Bất hiếu với cha mẹ

Cha mẹ sinh ra ta và nuôi dưỡng ta, là ân đức cao lớn. Thế nên những người sống bất hiếu với cha mẹ thì chắc chắn là trời đất sẽ không tha thứ. Ngay cả cha mẹ mình cũng không thể yêu thương thì làm sao mà làm nên chuyện lớn khác?

Tham dâm háo sắc

Những người sống tham dâm háo sắc, trong tâm có tà thì sự nghiệp lúc nào cũng xui xẻo. Làm việc vi phạm đạo đức thì chẳng thể nào có thể viên mãn được. Người tham dâm háo sắc thì sức khỏe đi xuống, bệnh tật nhiều.

bao ung

Yêu chuộng sự tiện nghi, cực kỳ keo kiệt

Trong tâm tham lam và keo kiệt thì nghèo khó thường sẽ không rời xa. Không làm việc thiện, không có phúc đức miệng ăn thì núi lở. Kiểu người này thì chẳng có lòng thương người, không có nhân duyên cũng nhất định khuyết thiếu đi tâm giúp người khác.

Thường xuyên sát sinh

Mỗi một sinh mệnh tồn tại đều có nhân duyên của nó. Sinh mệnh được sinh ra không phải để tạo điều kiện cho con người sát sinh. Người sát sinh nhiều thì khó mà thành công trong sự nghiệp được.

nghep baoKhông tôn kính bậc thầy, kiêu căng ngạo mạn

Đã là thầy giáo của mình, dẫn dắt mình. Nếu như mình không có chút khiêm tốn nhã nhặn nào, lúc nào cho rằng họ giảng chỗ này không tốt, làm không tốt, vậy thì làm sao mà có thành tựu được.

nghiep baoTrộm cắp

Khái niệm trộm cắp là vô cùng rộng, chỉ cần đó không phải là đồ của mình mà chiếm dụng nó thành của mình thì dù là một cây bút cũng được xem là trộm cắp.

Thường ăn nói ngông cuồng

Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi sự chân thành lẫn nhau. Dù là từ ruột thịt hay những mối quan hệ với cấp trên chỉ cần bạn ăn nói chân thành bạn sẽ có được sự tín nhiệm.